Blog: 14 ting du ikke ved du kan bruge en kundeundersøgelse til

Call for price
+45 28 55 95 79

Blog: 14 ting du kan bruge en kundeundersøgelse til


Brug kundeundersøgelsen til noget værdifuldt.
Der kan være flere forskellige årsager til, at man vælger at gennemføre en undersøgelse af kundernes tilfredshed.

I dag er det muligt at gennemføre flere forskellige former for undersøgelser bl.a. interview-undersøgelser (komplicerede og tidskrævende), spørgeskema-undersøgelser (langvarige og ukonkrete) og exit-poll undersøgelser (systematisk, daglige og til at styre efter). 

Men prøv lige at se her, hvilke årsager I har i din virksomhed for at undersøge kundernes tilfredshed:

* For at synliggøre kundebelastningen time for time.

* For at se hvilke servicemedarbejdere, der performer godt og hvilke der performer ringere.

* For at se, hvad kunderne egentlig synes om servicekvaliteten.

* For at kunne dokumentere fakta om kundetilfredsheden.

* For at gøre servicekvaliteten til hver medarbejders eje.

* For at synliggøre, hvor virksomheden kan spare.

* For at synliggøre, hvor virksomheden har potentialer.

* For at involvere medarbejderne i ønsket om at gøre kunderne til første prioritet.

* For at vise partnere, leverandører og andre interessenter hvilken succesrate I har.

* For at fremvise rengøringskvalitet og madkvalitet.

* For at måle medarbejdernes begejstring.

* Fordi det kræves, at I måler.

* For at vise kunderne, at deres mening betyder noget.

* For at måle udstillingsgæster og kursisters tilfredshed.

* Andet.

Meld det rent ud
Gør jer det klart, hvad I vil bruge undersøgelsen til. Hvis den skal bruges som en efterprøvning af medarbejdernes og ledernes præstationer, så meld det rent ud. Hvis det skal involvere ledere og medarbejdere, så kald dem sammen og udvis praktisk ledelse.

Involver medarbejderne
Inddragelse af ledere og medarbejdere starter med, at du som leder fortæller, hvorfor I vil gennemføre kundeundersøgelsen og derpå involverer dem i processen = gør dem til fans af kundeundersøgelsen. Det gøres ved at stille dem nogle spørgsmål:

Hvor ofte synes I vil skal tale om kundernes feedback?
Når jeg viser jer denne rapport, hvad ser I så?
Hvad ser I også?
Hvad ser I også?
Hvilke løsninger kan vi komme op med?
Hvad kan vi gøre enkeltvis?
Hvad kan vi gøre samlet?
Så taler vi sammen igen om X dage.
Tak for jeres input.


Bloggen er skrevet af Michael Meinhardt, MOVING YOU MOTIVATION. Vi arbejder med motivation, engagement og verdensklasse samarbejde.

 

MORE GREAT TOOLS AND TRAINING FOR YOU
These products fits also
Others also ordered

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: