Blog: Få hjælp til at tænke og mod til at tale

Call for price
+45 28 55 95 79

Blog: Få hjælp til at tænke og mod til at taleHvor mange nye tanker får du om dagen, der kan hjælpe dig og dine kolleger? Har du modet til at fortælle om det du tænker? Hvordan oplever du, at de lytter til dig?

Hvis du gør det du plejer at gøre, vil du få de resultater du plejer at få. Hvis du vil have nogle nye og bedre resultater, skal du gøre noget nyt.

Dette udsagn kunne være en reklame for, hvorfor man skal bruge redskaber eller værktøjer i samtaler mellem medarbejdere og ledere. Sagen er den, at når vi sidder rundt om mødebordet og skal drøfte nye tiltag, implementering af beslutninger mv., så har vi tendens til at tale med hinanden på de samme måder.

Vi sidder, hvor vi plejer. Indleder, som vi plejer. Kommer rundt om emnet, som vi plejer. Alle ved, hvad der vil ske og hvornår. Vi ved, hvornår selve mødet går i gang. Hvem der taler mest. Hvad chefen vil høre og hvem, der har glemt at printe dagsordenen ud.

Note: Prøv at notere det, som du altid forventer, vil ske på jeres møder. Forstil dig, hvis I gjorde det modsatte eller undlod noget af det. Hvad ville det betyde for mødet?

Hvad kan redskaber gøre?
Et redskab giver deltagerne en hjælp til at tænke nyt, se sagen fra en anden vinkel eller tale mere nuanceret om situationen. Redskabet giver deltagerne en tilladelse til at sige det, som de tænker.

Nogle oplever, at de bliver modige, fordi de taler gennem et redskab og dermed ikke risikerer at miste anseelse eller respekt. Andre synes, at det de siger lyder meget bedre. Næsten alle siger, at de bliver mere nysgerrige. Både på de tanker de selv får og på det, som deres kolleger siger.

Hvad er et redskab?
Et redskab er et fysisk værktøj. Det kan være en film, nogle dialogkort, nogle billedkort, et spil, nogle bolde, nogle plakater og meget mere. Redskaber har til formål, at sætte gang i tankerne og samtalerne. De bruges til at stille nye spørgsmål, sætte gang i refleksionen, skabe kontakt mellem mennesker og sætte kreativiteten fri.

Nogle gange er opgaven, at skabe nyt. Andre gange er ønsket at genopdage, genskabe det gode man har eller finde det man endnu ikke har fået øje på.

Når vi stiller nye spørgsmål - finder vi nye svar.
Når vi reflekterer - opdager vi muligheder og sammenhænge.
Når vi skaber kontakt til hinanden - oplever vi tillid og tryghed.
Når vi sætter kreativiteten fri - opfinder vi nye arbejdsgange, ydelser og produkter.

Brug redskabet - passende
Når vi siger redskaber, siger vi også metoder. Det betyder ganske enkelt måderne, at bruge redskaberne på. Metoderne er den passende forstyrrelse, som deltagerne bliver udfordret af.

Prøv det på dig selv
Det er altid godt, at prøve det på sig selv først. Brug den metode, som følger med redskabet. Oplev, hvad der sker med dine egne tanker eller i samtalen med en kollega, der gerne vil hjælpe dig.

Kast dig ud i det
Fortæl dine kolleger, at du ikke har prøvet det før. Fortæl, at du tror I kan opdage noget I alle vil få glæde af. Og kast jer så ud i det sammen.

Bed andre om at prøve det
Du kan give redskabet til nogle kolleger, som plejer at være nysgerrige på at prøve nyt. Bed dem om at finde frem til, hvordan I kan bruge redskabet på jeres næste møde.

Gør det til dit eget
Alle redskaber kan anvendes på en million måder. Find den måde, der skaber den bedste forstyrrelse på dit møde.


Bloggen er skrevet af Mette Berner, MOVING YOU MOTIVATION. Vi arbejder med motivation, engagement og verdensklasse samarbejde.

MORE GREAT TOOLS AND TRAINING FOR YOU
These products fits also
Others also ordered

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: