Vælg det område du ønsker at stimulere

Denne varegruppe er til dig, der er afklaret om behovet for udvikling på arbejdspladsen. Under hvert fokusområde har vi udstillet udvalgte redskaber. Kontakt os for at fastslå overensstemmelsen mellem jeres behov og vores redskaber.

GRATIS hotline for ledere

Ring og tal med os, når:

Du ønsker en eller flere enkle ideer til jeres service eller samarbejde.
Du kun har nogle få minutter til rådighed på mødet og gerne vil gøre mødet mere aktivt.
Du vil sætte et vigtigt emne eftertrykkeligt på dagsordenen.
Du fornemmer konflikter eller mobning i teamet.
Du har brug for sparring til din daglige ledelse.

Ring alle hverdage GRATIS kl. 9 til 11 på et af numrene 40 25 63 78 eller 22 67 07 30